joomla 1.6

O nás

Tlačiť
PDF

Činnosť poskytujúca inému človeku zamestnanie
– je činnosť krásna, dáva inému živobytie
a možnosť realizovať sa pre neho
tým najlepším možným smerom.
Je to nádherný pocit pomôcť niekomu v núdzi

alebo naviesť ho na správnu cestu...

Z tohto pocitu, z radosti, ktorá pramení v spokojnosti človeka hľadajúceho samého seba, vznikla Medea – personálna spoločnosť.

Na zreteli máme v prvom rade človeka – s jeho danosťami, kvalitami, znalosťami a skúsenosťami. A našou úlohou je priblížiť ho k jeho vlastnému úspechu v zmysle možnosti realizovať svoje dary a talenty.

A o tom to je...

Medea pôsobí na  trhu práce od roku 2007, nadväzujúc na skúsenosti z oblasti  práce s nezamestnanými, migrantmi, uchádzačmi o prácu na Slovensku a v zahraničí, práce so zahraničnými úradmi  zamestnanosti, agentúrami a firmami.

Poznáme nielen slovenský pracovný trh, ale i európske pracovné trhy čo do možností a spôsobov zamestnať sa, platnej legislatívy, vieme poradiť uchádzačom o prácu v oblasti výberu vhodného zamestnania, prípravy na pohovor, vstup do zamestnania, firmám v oblasti  personalistiky,  typológie zamestnanca, v mzdových otázkach  a i.

Našou  prioritnou činnosťou je bezplatné sprostredkovanie zamestnania uchádzačom o prácu na základe požiadaviek slovenských a zahraničných zamestnávateľov. Okrem toho pôsobíme aj ako zamestnávatelia poskytujúci firmám personálny lízing, t.j. vyslanie na výkon povolania  a tým umožňujeme viacerým kandidátom možnosť zamestnať sa pri limitovaných firemných kapacitách.

Uchádzačom o zamestnanie garantujeme diskrétnosť, spoľahlivosť a profesionálny prístup, firmám – klientom zabezpečíme  rýchly a presný výber vhodného kandidáta.