joomla 1.6

Je nutný Sprievodný list?

Tlačiť
PDF

Je potrebný motivačný (sprievodný) list?

Motivačný list veľa napovie o dôvodoch, prečo kandidát reagoval na uvedenú pozíciu, o osobnej motivácii,  profesijnom smerovaní a zámeroch. V motivačnom liste kandidát uvádza  aj stručnú charakteristiku svojich schopností a osobnostných charakteristík.

Isto neviete, že  často sa konzultant  rozhodne  kandidáta pozvať na osobné stretnutie  až na základe motivačného listu.

Aj tu platia, tak ako pri životopise, zásady: stručnosť, prehľadnosť  a podstatné informácie.

V motivačnom liste často kandidát uvádza informácie, ktoré  sú potrebné pre dokreslenie profesijného životopisu, no v životopise sa  nedajú uviesť kvôli prehľadnosti.

Motivačný list je list, preto aj jeho grafická úprava je klasicky "listová", t.j.  v záhlaví  sú kontaktné údaje, nasleduje oslovenie spoločnosti a

ďalšie údaje

  • O akú pozíciu mám záujem, kde  bola pozícia uverejnená alebo odkiaľ mám informáciu o nej
  • Prečo sa  na danú  pozíciu hlásim, čím disponujem – vlastnosti, skúsenosti ( jednoducho : prečo si myslím, že som pre  firmu  vhodný kandidát)
  • V závere vyjadrím záujem o osobné stretnutie a podpíšem sa