joomla 1.6

Ako napísať životopis

Tlačiť
PDF

Profesijný životopis vypovedá o Vašich pracovných skúsenostiach, vzdelaní, jazykových znalostiach a ostatných relevantných zručnostiach a schopnostiach.

Platia zásady:

  • Stručnosť a výstižnosť
  • Dostatok podstatných informácií
  • Prehľadnosť

Optimálny rozsah sú 2 strany pre kandidátov s praxou. Tu sa treba zamerať na chronológiu získavania skúseností, podrobnejšie sa treba rozpísať o posledných pracovných miestach. Veľmi dôležité je charakterizovanie  náplne práce a tiež dosiahnuté úspechy u jednotlivých zamestnávateľov.

 Pre absolventov bez praxe stačí 1 strana, no tu je potrebné uviesť aj záujmovú činnosť, absolvované brigády, účasť a umiestnenie v súťažiach, hlavne v odbore.

Pokiaľ pripojíte fotografiu, bude to pre nás ďalšia informácia o Vás.

Aké sú  časté chyby  v životopisoch?

  • príliš málo informácií ( chýbajúce údaje o náplni práce, resp. príliš stručná náplň práce, žiadne informácie o zamestnávateľovi- stačí  uviesť, čím sa firma zaoberá)
  • príliš veľa informácií ( množstvo  nerelevantných informácií o náplni práce, netreba uvádzať informácie o rodičoch a súrodencoch)
  • chýbajúce kontakty – chýba telefonický a mailový kontakt
  • nevhodná fotografia – príliš veľké foto, foto  z dovoleniek, s priateľmi ....
  • chýbajúce údaje  ( v snahe zatajiť vek, rodičovskú dovolenku alebo nezamestnanosť sú medzery v životopise, ktoré nevyvolávajú dobrý dojem a naopak, na uvedené skutočnosti upozornia)