joomla 1.6

Neprijali ma

Tlačiť
PDF

Neprijali ma... 

Nič to, život ide ďalej... treba však prekonať  prvotné rozčarovanie, smútok, hnev a zrekapitulovať si celý výberový proces – na čo poukázal? Aké mám silné stránky? Aké slabé? Čo sa dá zlepšiť? Bola táto pozícia vhodná pre mňa?

Je dobré prekonzultovať tieto otázky s konzultantom z personálnej agentúry, ktorý bol prítomný počas celého výberového procesu,  pozná kandidáta  a má dosah na informácie  - spätnú väzbu  z firmy ( pokiaľ  firma  neuviedla dôvod neprijatia). Ten môže  predstaviť ďalšie  pracovné pozície, ktoré sú  v súčasnosti k dispozícii a sú pre kandidáta vhodné a poskytne poradenstvo pri ďalšom smerovaní.

Pokiaľ neúspešný kandidát súhlasí, agentúra eviduje jeho údaje  vo svojej databáze a v prípade otvorenia  pre neho  vhodnej ponuky, ho osloví.