joomla 1.6

Prijali ma

Tlačiť
PDF

Prijali ma!

Po úspešnom absolvovaní celého výberového procesu ... ma prijali. Obyčajne sa túto informáciu kandidát dozvedá na poslednom kole pohovoru vo firme, alebo po pohovore telefonicky od pracovníka  oddelenia ľudských zdrojov, no aj od agentúry, ktorá bola prítomná počas celého procesu.

Čo nasleduje...

Obyčajne  nový zamestnávateľ zašle vopred ešte pred  termínom dohodnutého nástupu  mailom pracovnú zmluvu. Úspešný kandidát po akceptovaní podmienok  zmluvy, resp. návrhu na zmenu  niektorých bodov zmluvy, je pozývaný  oddelením ľudských zdrojov na jej podpis.

V deň nástupu do zamestnania prinesie úspešný kandidát zápočtový list od predchádzajúceho zamestnávateľa a hlási sa na oddelení ľudských zdrojov, kde dostáva  všetky potrebné informácie.

Počas celej skúšobnej lehoty  môže byť  nový zamestnanec v kontakte s personálnou agentúrou, ktorá  má záujem informovať sa o pracovných podmienkach a ich dodržiavaní zo strany zamestnávateľa.