joomla 1.6

Výberový proces z pohľadu uchádzača

Tlačiť
PDF

Výberový proces z pohľadu kandidáta – uchádzača o zamestnanie.

Boli ste nami oslovení na základe už predchádzajúcich kontaktov s nami?
Reagovali ste na náš inzerát?
Dozvedeli ste sa  o nás od známych?
Hľadáte  vhodnú pracovnú pozíciu?
Potrebujete poradiť ako sa zorientovať na trhu práce?

Ak ste odpovedali aspoň na jednu otázku kladne, čítajte ďalej, dozviete sa o výberovom procese viac.

V každom prípade potrebujeme, aby ste nám zaslali Váš profesijný životopis podľa požiadaviek v slovenskom resp. inom jazyku prostredníctvom registrácie na našej www alebo priamo na mailovú adresu, uvedenú v kontaktoch. Pokiaľ pripojíte motivačný list, je to ďalšia informácia o Vás, ktorou  zdôvodňujete Váš záujem o konkrétne pracovné miesto.

V ďalšom kroku náš konzultant posúdi Vašu vhodnosť na pozíciu a bude Vás kontaktovať mailom alebo telefonicky s informáciou o výsledku. V prípade potreby poskytnúť poradenstvo, je túto požiadavku potrebné uviesť v motivačnom liste.

V telefonickom kontakte Vás môže konzultant, z dôvodu potreby preveriť si  v životopise uvedené skutočnosti, osloviť v cudzom jazyku resp. požadovať doplniť údaje v životopise a dohodnúť  osobné stretnutie.

Boli ste úspešný a idete na osobné stretnutie vo firme?

Výberový proces je veľmi odlišný u jednotlivých firiem.  Niektorým stačí jedno stretnutie, iné organizujú výberový proces v 2-3 kolách, niektoré požadujú  absolvovať  jazykový test alebo test odborných znalostí, u iných výberový proces prebieha formou ústneho rozhovoru. V každom prípade sa však stretnete  s pracovníkom  oddelenia ľudských zdrojov, odborným pracovníkom – vedúcim oddelenia  alebo  riaditeľom spoločnosti.

Personálna agentúra počas celého výberového procesu zabezpečí plynulý tok informácií medzi firmou a Vami, organizuje jednotlivé stretnutia a dáva spätnú väzbu. V závere výberového procesu Vás informujeme o jeho výsledku.

Trvanie celého výberového procesu je veľmi individuálne – od 10 dní až po 4-6 týždňov.

Nastupujete k novému zamestnávateľovi?

Z našej strany môžete očakávať pomoc resp. konzultáciu v otázkach pracovnej zmluvy, vedieme Vás až po prvý deň nástupu u nového zamestnávateľa.  No i následne sme otvorení akejkoľvek konzultácii alebo  reakcii na pracovné miesto z Vašej strany.