joomla 1.6

Vyhľadávanie kandidátov

Tlačiť
PDF

Ako pracujeme?

Pre firmu- nášho klienta zabezpečíme nábor a výber kandidáta pre personálny lízing a pre priame zamestnanie  u klienta vo firme. Využívame vlastné databázy, sieť kontaktov, dostupné  progresívne metódy  oslovovania vhodných klientov prostredníctvom produktov na internete, inzerovanie pozícií, priame vyhľadávanie a oslovovanie, headhunting.

Výberový proces z pohľadu  firmy  pozostáva z nasledujúcich krokov:

  1. Úvodné stretnutie, resp. úvodný rozhovor, pri ktorom sa zadávajú požiadavky na vhodného uchádzača na konkrétnu pozíciu
  2. Výber spôsobu vyhľadania vhodného uchádzača
  3. Vyselektovanie potenciálne vhodných kandidátov
  4. uskutočnenie pohovorov za účelom zistenia  vhodnosti kandidáta na pozíciu – telefonické  kontaktovanie, osobný pohovor, testovanie jazykových  a odborných znalostí, zistenie osobnostných charakteristík 
  5. výber vhodného kandidáta resp. viacerých kandidátov a následná príprava hodnotiacich správ o nich
  6. Organizovanie stretnutí medzi klientom a vybranými kandidátmi.
  7. Priebežná komunikácia s kandidátmi počas celej dĺžky výberového procesu

Aké profesie sprostredkujeme najčastejšie?

Zameriavame sa  hlavne na stredný manažment, profesionálov – odborníkov v oblastiach  elektrotechniky, elektroniky,  strojárstva, výroby, poisťovníctva, bankovníctva,  IT profesie, administratívne profesie.

Naše zásady... 

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, diskrétne, zachovávame pravidlá živej etiky. Našou snahou je maximálna kvalita, operatívnosť a spoľahlivosť.